menusearch
manzendehhastam.ir

دبیرخانه مبارزه با اسقاط و قتل جنین

نهضت جهانی نجات جان جنین‌‌‌‌های بی پناه
و حفاظت از روح و جسم مادران
محلی برای اتصال فعالان حقوق جنین

محتوای سایت در حال تکمیل است. به ما بزودی سر بزنید.

(5)
(1)
درباره ما

معرفی دبیرخانه مبارزه با اسقاط و قتل جنین
این مجموعه، در راستای هم افزایی فعالیت‌‌‌‌های مردمی در راستای حفاظت از جان جنین‌‌‌‌های بی پناه تشکیل شده است.


اهداف

 • درک بهتر مسئله با شکل دهی به فعالیت‌‌‌‌های پژوهشی
 • ترویج اهمیت حیات جنین و آگاه سازی جامعه نسبت به این موضوع
 • کمک به اصلاح روال‌‌‌‌های حاکمیتی در خصوص موضوعات مرتبط با حیات جنین
 • مطالبه از مسئولین در راستای عمل کردن ایشان به وظایف دستگاه متبوع


راهبردها و راهکارها

 • تعریف فعالیت ها و مسئله‌‌‌‌های پژوهشی و هم فکری جمعی درباره علل و عوامل اسقاط و قتل جنین و راهکارها
 • برگزاری وبینارها و نشست‌‌‌‌های متعدد جهت تبیین اهمیت جان جنین و هم افزایی علمی
 • شناسایی، تبیین و ترویج مدل‌‌‌‌های حمایت از جان جنین ها برای تشکیل گروه‌‌‌‌های حمایتی
 • شناسایی، تبیین و ترویج مدل‌‌‌‌های مطالبه گری برای نجات جان جنین ها
 • متصل کردن گروه ها و دغدغه مندان دارای علاقه ها و توانمندی‌‌‌‌های مشترک


خدمات به گروه‌‌‌‌های مردمی

 • در اختیار قرار دادن محتوا‌‌‌‌های علمی و ترویجی
 • ارائه مدل‌‌‌‌های فعالیت مردمی در خصوص موضوع
 • معرفی اساتید جهت برگزاری نشست‌‌‌‌های فکری و مهارتی


خدمات مشاوره ای مردمی و حاکمیتی

 • ارائه مشاوره به مادران در معرض خطر اسقاط و قتل جنین
 • ارائه مشاوره به پزشکان و کادر درمان که در معرض انتخاب‌‌‌‌های سخت قرار دارند
 • ارائه مشاوره به نهاد‌‌‌‌های خط مشی گذار جهت اتخاذ رویکرد‌‌‌‌های دقیق تر
 • ارائه مشاوره به نهاد‌‌‌‌های اجرایی و نظارتی بر اساس گزارشات مردمی و پژوهش ها
 •  

فعالیت‌‌‌‌های رسانه ای

 • طراحی سرفصل ها و معرفی اساتید برای رسانه ها به ویژه برنامه‌‌‌‌های کارشناس محور
 • تولید کلیپ‌‌‌‌های کوتاه برای تبیین اهمیت جان جنین و زدودن جهالت ها
 • تولید عکس – نوشته‌‌‌‌های ترویجی برای تبیین اهمیت جان جنین و زدودن جهالت ها


انواع مجموعه‌‌‌‌های مردمی در موضوع اسقاط و قتل جنین

 • مجموعه‌‌‌‌های پژوهشی
 • مجموعه‌‌‌‌های ترویجی و آموزشی
 • مجموعه‌‌‌‌های حمایتی
 • مجموعه‌‌‌‌های مطالبه گر


برخی موضوعات و مسئله‌‌‌‌های پژوهشی مرتبط با اسقاط و قتل جنین

 • عوامل، انگیزه ها و بهانه‌‌‌‌های اسقاط و قتل جنین
 • بازدارنده‌‌‌‌های فرهنگی، ساختاری و حمایتی از اسقاط و قتل جنین
 • مطالعه مدل‌‌‌‌های حمایت از جان جنین در جهان
 • قوانین و روند‌‌‌‌های فرزندخواندگی برای نجات جان جنین ها
 • روند‌‌‌‌های سهل گیرنده نسبت به جان جنین در پزشکی
 • نقد و بررسی غربالگری غیردرمانی ناهنجاری‌‌‌‌های جنینی
 • وظایف و عملکرد دستگاه‌‌‌‌های حاکمیتی در نقشه ملی حفاظت از جنین ها


برخی از راهکار‌‌‌‌های حمایتی جهت نجات جان جنین‌‌‌‌های بی پناه

 • مشاوره بینشی و گرایشی به مادران در معرض اسقاط جنین
 • برطرف کردن مشکلات خاص اقتصادی در مواردی که مشکل اقتصادی است
 • گفتگو با اطرافیان خانم، در مواردی که مشکل، فشار اطرافیان است
 • فراهم کردن راه گریز از معرض تهمت در مواردی که مشکل، چنین موضوعی است
 • فراهم کردن امکان قبول به عنوان امانت یا فرزندخوانده در مواردی که امکان نگهداری توسط مادر وجود ندارد


برخی مسیر‌‌‌‌های مطالبه گری برای نجات جان جنین ها

 • مطالبه از وزارت بهداشت در خصوص اصلاح رویه ها، تعریف آموزش‌‌‌‌های مناسب برای پرسنل و اتصال با گروه‌‌‌‌های مردمی حمایت
 • مطالبه از مجلس شورای اسلامی برای اصلاح و ارتقای قوانین و ایفای نقش نظارتی در قالب اصل 90 قانون اساسی
 • مطالبه از نهاد‌‌‌‌های فرهنگی برای پژوهش و ترویج بر اساس اهمیت حیات جنین
 • مطالبه از قوه قضائیه جهت نظارت بر اجرای قوانین و برخورد با باند‌‌‌‌های قتل جنین
 • مطالبه از نهاد‌‌‌‌های امنیتی برای شناسایی مافیای قتل جنین و معرفی به قوه قضائیه


برخی راهکار‌‌‌‌های آموزشی و ترویجی

 • برگزاری وبینار‌‌‌‌های نخبگانی با حضور پزشکان، طلاب و اصحاب رسانه
 • برگزاری وبینارها و مراسمات مردمی برای تبیین اهمیت موضوع
 • تهیه بروشور‌‌‌‌های آموزشی و ترویجی جهت آگاه سازی عمومی
 • تهیه محتوا‌‌‌‌های مناسب برای مراکز درمانی


برخی از راهکار‌‌‌‌های انگیزاننده

 • تبیین قتل بودن هر نوع اسقاط جنین (مجاز و غیرمجاز)
 • تبیین این موضوع که نجات یک جان، همچون نجات همه انسانهاست
 • تقدیر از کسانی که موجب نجات جنین خود یا دیگری شده اند


ترسیم اولیه تلقی‌‌‌‌های شناختی موثر در اسقاط جنین

تعریف برخی جوایز موثر

 • تعریف جایزه و تقدیر مردمی مدافعان جنین (مادر، پدر، حامیان مردمی)
 • تعریف جایزه و تقدیر مردمی ماماها، پزشکان و بقیه کادر درمان دوستدار جنین
 • تعریف جایزه و تقدیر مردمی مسئولین دوستدار جنین
 • تعریف جایز و تقدیر پژوهش ها و پژوهشگران مدافع جنین (زمینه‌‌‌‌های پزشکی، علوم اجتماعی و فقهی)
 • استان‌‌‌‌های فعال تر در حوزه نجات جنین
 • بر اساس ارتباطات مردمی با دبیرخانه، استان‌‌‌‌های تهران، کرج، اصفهان و خراسان رضوی، از فعال ترین استان ها در این خصوص بوده اند.


مسیر‌‌‌‌های ارتباطی با گروه‌‌‌‌های مردمی

 • کانال ایتا https://eitaa.com/manzendehhastam
 • پایگاه اینترنتی http://manzendehhastam.ir
مرتبط با این بخش
درباره ما