menusearch
manzendehhastam.ir

گروه‌‌‌‌های مردمی فعال در حوزه نجات جان جنین ها

نهضت جهانی نجات جان جنین‌‌‌‌های بی پناه
و حفاظت از روح و جسم مادران
محلی برای اتصال فعالان حقوق جنین

محتوای سایت در حال تکمیل است. به ما بزودی سر بزنید.

(0)
(0)
گروه‌‌‌‌های مردمی فعال در حوزه نجات جان جنین ها

گروه‌‌‌‌های معرفی شده، برخی مجموعه‌‌‌‌های مردمی مدافع حیات جنین در کنار حیات مادر هستند که در ایران و جهان فعالیت می‌کنند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد هر کدام از گروه ها می‌توانید صفحه زیر را مطالعه بفرمایید.

معرفی حامیان زندگی جنین و مادران

 گروهی پژوهشی که به بررسی چالش ها و گلوگاه‌‌‌‌های اسقاط جنین می‌پردازد.
تشکلی مردمی که در فضای اینستاگرام فعالیت داشته و به آگاه سازی و مشاوره همت می‌گمارد.
 گروهی فرهنگی - پژوهشی که به آگاه سازی نخبگان همت گمارده است.
 این تشکل جهانی، به جمع آوری امضا برای حمایت از جان جنین ها می‌پردازد.
 به آگاه سازی دانش آموزان و دانشجویان درباره حیات جنین همت می‌گمارد.
 پروژه‌‌‌‌های پژوهشی برای حل و فصل گره‌‌‌‌های موضوع دنبال می‌کند.
 به تبیین لزوم دفاع از جان جنین ها به عنوان دفاع از زندگی می‌پردازد.
 گروهی فعال در فضای تلگرام به منظور آگاه سازی و دفاع از جان جنین ها در کنار مادران
 مرکز مردمی نفس در راستای فعالیت همه جانبه جلوگیری از سقط جنین تشکیل شده است.